34η Γεν. Συνέλευση ΠΑ.ΣΥ.ΒΕΤ.Α

Το Σάββατο, 21η Απριλίου 2018 και στην Αίθουσα των Γραφείων του Συνδέσμου, πραγματοποιήθηκε η 34η Τακτική Γεν. Συνέλευση με κύρια θέματα, την ενημέρωση των Μελών του Συνδέσμου γιά τις δραστηριότητες που ανέπτυξε την παρελθούσα χρονιά, τα Αποτελέσματα Χρήσης 2017,  τον Προϋπολογισμό γιά το έτος 2018 σύμφωνα και προς τον γενικό προγραμματισμό των κυρίων εκδηλώσεών του και την απαλλαγή των Μελών του Δ.Σ. και της Ε.Ε. γιά τα πεπραγμένα Χρήσης 2017.

Μετά την προσφώνηση του Προέδρου του Δ.Σ. Υπτχου(Ι)εα Δημ. Λαζάρου προς τα παρευρεθέντα Μέλη, η Γεν. Συν/ση εξέλεξε τον Σγο(Ι)εα Π. Ζαφειρόπουλο και τον Σμχο εα Β. Μανιά ως Πρόεδρο και Γεν. Γραμματέα της αντίστοιχα. Ακολούθως, ο Γεν. Γραμματέας του Δ.Σ. Γιάγκος Δ. Βουτσινάς, Γιός Βετ. ΠΑ,  εκλήθη και ενημέρωσε  διεξοδικά την Γεν. Συν/ση μέσω ηλ/κής παρουσίασης γιά το σύνολο των δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων του Συνδέσμου, καθώς και τον γενικό προγραμματισμό γιά το έτος 2018. Στην συνέχεια, μέσω της ίδιας εφαρμογής ο Ταμίας του Δ.Σ. Νικ. Λ. Τζάντας, Γιός Βετ. ΠΑ, πρόβαλε στην οθόνη τα οικονομικά δεδομένα του Συνδέσμου γιά το 2017 καθώς και τον προϋπολογισμό γιά τις αντίστοιχες δραστηριότητες και εκδηλώσεις του έτους 2018. Μετά από συζήτηση τα Μέλη της Γεν. Συν/σης απάλλαξαν τα Μέλη του Δ.Σ. και της Ε.Ε. γιά την χρήση του 2017, ενέκριναν τον Γενικό Προγραμματισμό γιά το 2018 καθώς και τον αντίστοιχο Προϋπολογισμό Εσόδων και εξόδων του Συνδέσμου.

Το τέλος των εργασιών έκλεισε ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ο οποίος ευχαρίστησε θερμά τα Μέλη γιά την συνεισφορά τους στην πραγμάτωση των Σκοπών του Συνδέσμου κυρίως δε αναφέρθηκε στην σημαντική από κάθε άποψη οικονομική ενίσχυση που προσέφεραν διακεκριμένα Μέλη του, στοιχεία που αναγνωρίσθηκαν καθολικά και από τα Μέλη της Γεν. Συν/σης.

Πετά το πέρας των εργασιών, ο Σύνδεσμος προσέφερα στα Μέλη του αναψυκτικά δίνοτας την ευκαιρία σχηματισμού εγκάρδιων συντροφιών από τους παριστάμενους Βετεράνους.

Η επόμενη 35η Γεν. Συν/ση του Συνδέσμου που θα περιλαμβάνει και τις εκλογές Νέου Δ.Σ. και Ε.Ε., έχει προγραμματισθεί να πραγματοποιηθεί τον προσεχή Απρίλιο 2019.

Εκ της Γραμματείας του Συνδέσμου

Επισυνάπτονται εκδεικτικά κάποιες φωτό από την 34η Γεν. Συνέλευση (Απρίλιος 2018).

2018-04-21-11.07.13 2018-04-21-11.08.07 2018-04-21-11.08.14 2018-04-21-11.06.29 2018-04-21-11.07.56 2018-04-21-11.07.47 2018-04-21-11.07.31 2018-04-21-11.07.20 2018-04-21-11.06.54