Ο Σ.Α.Σ.Ι. ΤΙΜΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣ Π.Α. ΤΗΝ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ ’50

Από τον Σύνδεσμο Αποφαοίτων Σχολής Ικάρων – Σ.Α.Σ.Ι. –  λάβαμε και αναρτούμε την κάτωθι ανακοίνωση του Συνδέσμου.

ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ