Εκατονταετηρίδα Α/Β Δεκελείας, 1918 – 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΤΑTΟΙΟΥ - 2018_001

                                                                     

ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΤΑΤΟΙΟΥ 100 ΧΡΟΝΙΑ 1918-2018

Το Α/Δ Τατοΐου είναι σήμερα το αρχαιότερο σε συνεχή λειτουργία – και ως εκ τούτου ιστορικότερο – ελληνικό αεροδρόμιο, η κοιτίδα της πολεμικής , της πολιτικής αλλά και της αθλητικής αεροπορίας στη χώρα μας.

Είναι το αεροδρόμιο από όπου ξεκίνα το 1931, με την ίδρυση της Σχολής Ικάρων, η ιστορία της σύγχρονης ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας.

Προπολεμικά υπήρξε διεθνές πολιτικό αεροδρόμιο των Αθηνών, έδρα της πρώτης ελληνικής και μεταπολεμικά βασικό κέντρο του ελληνικού αεραθλητισμού.

Ήταν και είναι το φυτώριο της μεταπολεμικής πτητικής εκπαίδευσης, με τύπους αεροσκαφών που «άφησαν το αποτύπωμά τους» επί σειρά δεκαετιών στους ουρανούς πάνω από το Τατόι.

Σήμερα η λειτουργία του είναι εστιασμένη στην παροχή της Αεροπορικής Εκπαίδευσης και στη διαφύλαξη της ιστορίας της Πολεμικής Αεροπορίας, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί ζωντανό μουσείο ενός αιώνα αδιάλειπτης αεροπορικής δραστηριότητας.