ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2018 ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΑ.ΣΥ.ΒΕΤ.Α.

Αγαπητά Μέλη του ΠΑ.ΣΥ.ΒΕΤ.Α.

Ενημερώνουμε ότι την 14η Απριλίου 2018, στα γραφεία του Συνδέσμου, Δημ. Σούτσου 40, Αμπελόκηποι, θα λάβει χώραν η Τακτική Γενική Συνέλευση του ΠΑ.ΣΥ.ΒΕΤ.Α., σύμφωνα προς τα σχετικά άρθρα του Καταστατικού του και με κύρια Θέματα Ημερήσιας Διάταξης, Απολογισμός Πεπραγμένων 2017, Οικονομικός Απολογισμός 2017 – Προύπολογισμός 2018 και προγραμματισμός δράσεων γιά το 2018. Επειδή, θεωρείται ότι ευρίσκεται πολύ κοντά με τις Εορτές του Πάσχα, ενημερώνουμε ότι η καταληκτική ημερομηνία πραγματοποίησής της είναι η 21η Απριλίου 2018, ημέρα Σάββατο και ώρα 11:00 π.μ.

Καλούμε τα Μέλη του Συνδέσμου να συνδράμουν ουσιαστικά με την παρουσία τους και τις πιθανές προτάσεις τους γιά την επιτυχία της Γεν. Συνέλευσης.

Επισυνάπτεται η επίσημη Πρόσκληση της Γεν. Συνέλευσης.

Εκ της Γραμματείας

Αρ Πρωτ 18036 - Φ01 2018-03-26 (ΠΡΟΣΚ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ)